Йога-сутры Патанджали. Глава 1. Самадхи-пада (рецитация)

 

Рецитация йога-сутр Патанджали на санскрите.

Благодарности и пожелания