Йога-сутры Патанджали. Глава 1. Самадхи-пада (рецитация)

Рецитация йога-сутр Патанджали на санскрите.

Благодарности и пожелания